Ảnh cũ giống như người tình xưa

Hiển thị kết quả duy nhất

Hình ảnh nào cũng vậy thời gian trôi qua r nó cũng sẽ cũ đi nhưng mình biết cách là không gì không thể