Chỉnh Sửa Ảnh Photoshop

  • Giúp bạn tạo ra rất nhiều bức ảnh đẹp, sắc nét, da mịn màng, cắt ghép, thay thế bối cảnh, con người
  • Do thợ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp phụ trách
  • Gửi bạn file ảnh đã chỉnh sửa với chất lượng tốt nhất
  • Có thể in kích thước tùy ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã: Xử Lý - Chỉnh Sửa Ảnh Trực Tuyến Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , ,