Album Tiệc Mở Phẳng (NEW)

BỨC PHÁ PHONG CÁCH ẢNH TIỆC TRUYỀN THỐNG.

  • Album Mở Phẳng 50 tờ 20×30 cho 100 tấm ảnh tiệc 13x18cm.
  • Album Mở Phẳng 50 tờ 25×35 cho 100 tấm ảnh tiệc 15x21cm.
  • Tăng 1 trang đôi = 4 tấm ảnh tiệc
  • Chất liệu: Mặc định Ruột giấy phủ Gương – Phủ Mờ / Thích hợp với mọi kiểu bìa.
  • Ruột giấy theo yêu cầu phát sinh phí.

Giá từ 900.000 780.000

Kích thước Album
Số Trang
Loại Giấy
Chất liệu Album
Số lượng