Album Photobook Phủ Gương Bóng

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Ứng dụng: Photobook Album Cưới – Album Gia Đình – Album Baby – Phóng Sự – Kỷ Yếu…
  • Chất liệu: Ruột phủ màn Gương Bóng trong suốt – Phù hợp với mọi kiểu bìa.
  • Kích thước Album: 15×21, 20×20, 25×35, 30×30, 30×40, 30×45 cm… đứng/ngang.
  • Đặc Biệt: Bìa Da Có Nắp / Không Nắp, Bìa Gói Ảnh Không tính phí gia công.

Giá từ

Kích thước Album
Số Trang
Loại Giấy
Chất liệu Album
Số lượng