Ảnh Lịch Treo Tường + Thừng

  • Kích thước 40×60 cm
  • Ghép ảnh Miễn Phí vào năm
  • Dán 1 lớp keo lụa lên ảnh
  • Đóng nẹp gỗ có dây thừng treo

Giá từ 175.000

Kích thước
Số Trang
Loại Giấy
Bìa Album
Thiết Kế + Thêm Layout(0K)
Chất liệu
Số lượng