Hiển thị tất cả 3 kết quả

Album phóng sự hoặc kỷ yếu thường có số lượng trang nhiều nên cần chất liệu mongr nhẹ, ghi lại quá trình xảy ra sự kiện hay ngayf trọng đại.