Album Lụa Cát

  • Ứng dụng: Photobook Album Cưới – Album Gia Đình – Album Baby – Album Profile – Kỷ Yếu – Phóng Sự Cuới….
  • Chất liệu: Album giấy LỤA CÁT tạo hiệu ứng Ánh Kim Sa, Phù hợp với tất cả các loại bìa Album Photobook như Bìa Gói, Bìa Da, Bìa Mica, Bìa Vải, Bìa Lụa Cát.
  • Kích thước Album: 15×21, 20×20, 25×35, 30×30, 30×40 cm… đứng/ngang.
  • Đặc Biệt: Bìa Da Có Nắp / Không Nắp, Bìa Gói Ảnh Không tính phí gia công.

Giá từ

Kích thước Album
Số Trang
Loại Giấy
Chất liệu Album
Số lượng