Thông Báo Lịch nghỉ Tết 2024 Giáp Thìn

Thiên Nga xin thông báo lịch nghỉ Tết và các dịch vụ khác. Xin cảm ơn!

Thiên Nga xin gửi lịch nghỉ để quý khách tiện sắp xếp khi có nhu cầu in ảnh hoặc lấy ảnh, khách còn ảnh hay băng gốc cũ còn gửi ở tiệm chưa lấy thì tranh thủ lấy giúp trước Tết để em dọn kho luôn nha. Xin cảm ơn nhiều ạ.