Album Lồng Tiệc Hình Bìa

  • Sản xuất Album lồng ảnh tiệc có hình bìa của Dâu – Rể 13x18cm, 15x21cm.
  • Tép nhựa trong suốt, 2 ngăn –  1 trang đôi gồm 4 hình
  • Đựng vừa hình đã ép nhựa .
Mã: ALBUM CƯỚI LỒNG HÌNH BÌA Danh mục: Từ khóa: , , , ,