Album Photobook Bìa Ánh Kim

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Ứng dụng: Sản xuất Album Cưới – Album Gia Đình – Album Baby – Album Cá Nhân – Kỷ Yếu…
  • Chất liệu: Album bìa gói ảnh Ánh Kim Sa – Ruột phủ Nhung mịn 
  • Kích thước Album: 15×21, 20×20, 30×30, 30×40, 30×45, 25×35 cm… đứng/ngang.
  • Thông tin: Phù hợp với tất cả các loại album từ photobook đến album truyền thống.
  • Các kích thước khác xem BẢNG GIÁ TỰ ĐỘNG bên dưới: