Khung Ảnh Thờ Cao Cấp

Khung đế gỗ thờ cao cấp:

  • Dính liền hoặc rút rời chân đế.
  • Màu nâu đen gỗ hoặc nâu đỏ.
  • Các kích thước khung thờ thông dụng: 20x25cm – 20x30cm – 15x21cm – 25x35cm – 30x40cm.