SANG BĂNG ĐĨA DVD – USB

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
  • Phục hồi băng video cũ bị Mốc – Đứt – Sét …
  • Chuyển băng sang đĩa CD, VCD, DVD, MP3 theo yêu cầu
  • Chuyển đĩa CD, VCD, DVD ra file, ra đĩa, USB
  • Chuyển băng VHS sang DVD